På de mere end 50 sprogcentre landet over (find dit nærmeste her) undervises voksne udlændinge i dansk på mange niveauer. Undervisningen er oftest gratis for kursisten, da den danske lovgivning sikrer, at alle ny-tilflyttede voksne udlændinge har ret til gratis danskundervisning. For at sikre den optimale kvalitet kontrolleres vores medlemmer - som de eneste sprogcentre i landet - løbende af kommunerne og undervisningsministeriet. 

 

Alt afhængig af en udlændings opholdsgrundlag tilbydes indledningsvis enten:

  • Danskuddannelse 1, 2 eller 3 - modulopdelt i 6 moduler

Undervisning

Inden undervisningsforløbet påbegyndes, indkaldes kursisten til en visitation, hvor de sproglige kvalifikationer vurderes, sådan at kursisten tilbydes undervisning på det rigtige niveau. 

Danskkurserne er opdelt i tre danskuddannelser, der hver består af seks moduler, og hvert modul afsluttes med en test. Det sidste modul på hver uddannelse afsluttes med en statskontrolleret danskprøve, der er en forudsætning for at opnå permanent opholdstilladelse og statsborgerskab.

  

Danskuddannelse 1 

Målrettet kursister med ingen eller ringe skolegang og kursister, som ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål, eller som ikke har kendskab til det latinske alfabet. Uddannelsen består af 6 moduler. 

 

Danskuddannelse 2

Målrettet kursister, der som minimum har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Uddannelsen består af 6 moduler.

 

Danskuddannelse 3 

Målrettet kursister, der som minimum har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Uddannelsen består af 5 moduler og afsluttes med afgangseksamen.  

Studieprøven er det 6. modul, som er det dansksproglige adgangskrav til de videregående uddannelser.

 

Langt de fleste sprogcentre optager kursister løbende og tilbyder undervisning på enten dag-, aften- eller lørdagshold. Kurserne planlægges i mange tilfælde i samarbejde med jobcentre og virksomheder, læs eksempler på siden Cases

 

Find og kontakt dit lokale sprogcenter for information om dine muligheder her.


Sprogkurser

Med sprogcentre i hele landet tilbyder vi et stort udvalg af kurser. Vores kerneydelse består i at undervise voksne udlændinge i dansk, men mange sprogcentre tilbyder også et stort udvalg af øvrige kurser.

Find sprogcenter

Med over 50 sprogcentre i hele landet, dækker vi Danmark ind. Find dit lokale sprogcenter her.

Cases

Vi er en aktiv part i integrationen af nye borgere i Danmark. For at løse denne opgave indgår vi i mange forskellige samarbejder. Læs udvalgte historier om samarbejdet mellem sprogcenter og samfund.